බංග්ලාදේශ සපත්තු කම්හල

බංග්ලාදේශයේ නැන්චැං බී-ලෑන්ඩ් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සයිමන් වුගේ කර්මාන්ත ශාලාව 2019 දී වැදගත් හවුල්කරුවන් හමුවීම උණුසුම් ලෙස සමරන්න! දෙපාර්ශ්වයම පාවහන් කර්මාන්තය පිළිබඳ අත්දැකීම් ඇති අතර සංවර්ධන දිශාව සහ සහයෝගීතා සංකල්පය පිළිබඳ ඉහළ එකඟතාවකට පැමිණේ. නැන්චැං බී-ලෑන්ඩ් වඩා හොඳ සහ හොඳ වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමු!
news (1) news (2)

news (3) news (4)

news (5) news (6)

news (7)


තැපැල් කාලය: මාර්තු -03-2021