අපව අමතන්න

අපව අමතන්න

ඔබේ සමාගම

සීමාසහිත නැන්චැං බී-ලෑන්ඩ් සපත්තු නිෂ්පාදන සමාගම.
em (3)  කෝටාක් පුද්ගලයා: ටීනා
em (1)  දුරකථන: 86-791-86495580
em (2)  MP: 008613870078270
em (4)  විද්යුත් තැපෑල: tinajxgofar@163.com

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න